Hore

Mýty o montovaných domoch – veríte im aj vy?

Mýty o montovaných domoch – veríte im aj vy?

Záujem o montované domy u nás silnie a podiel drevostavieb na celkovom počte novopostavených domov z roka na rok stúpa. Napriek tomu, že komfort a benefity bývania v drevostavbách si užíva čoraz viac Slovákov, mýty o montovaných domoch nekončia.

A to ani napriek jasnému postoju odbornej verejnosti, ktorá stavebníkom odkazuje. Zabudnite na mýty, drevostavby sú a naďalej ostanú v kurze. Skeptikov, však ako sa zdá nedokáže presvedčiť nič a nikto. Naďalej tak hudú svoju pesničku a pri porovnaní s murovanými domami sú schopní uznať možno iba ak väčšiu podlahovú plochu montovaného domu pri rovnakej zastavanej ploche. Niektorí idú ešte ďalej a pochvaľujú si krátky reakčný čas po zakúrení v montovanom dome na dosiahnutie príjemnej teploty. Tam to však pre nich celé končí a ďalej už nasledujú iba mýty.

Montovaný dom má nižšiu životnosť

Tento mýtus je rozoberaný pri každej diskusii o murovaných a montovaných domoch. Chýbať teda nemôže ani v našom príspevku. Veľa stavebníkov má o životnosti montovaného domu ešte stále skreslené informácie, no pravdou je aj to, že neraz ide skôr o pretrvávajúce predsudky. Nech je to však už akokoľvek nič, to nemení na situácii, že montované domy disponujú porovnateľnou životnosťou ako murované.

Všetko samozrejme závisí od miery starostlivosti o montovaný dom. Treba si však uvedomiť, že bez pravidelnej údržby sa nezaobídete ani pri murovanej stavbe a ak ju zanedbáte, môžete ju v priebehu niekoľkých rokov premeniť na chátrajúcu ruinu. Pri zmienke o životnosti montovaných domov spomenieme, toľkokrát „omieľané“ drevokazné huby a červotoče. Áno môžu pre drevostavbu predstavovať nebezpečenstvo, ale iba pri neodbornej výstavbe realizovanej svojpomocou. Profesionálna výstavba zvládnutá do posledných detailov a kvalitné izolácie a konštrukčná ochrana dreva nepripúšťajú o životnosti montovaných domov žiadne pochybnosti.

Montované domy sú na Slovensku drahšie ako murované

Ani tento mýtus samozrejme nestojí na racionálnych základoch. V ponuke projektov nájdete montované domy s porovnateľnými rozmermi a dispozičným riešením, ktoré sa v ničom zásadnom nebudú odlišovať od murovaného domu. Vrátane ceny. Platí to samozrejme aj o projektoch domov, ktoré si dáte postaviť na kľúč. Skôr sa môže stať, že pri prechádzaní katalógov stavebných firiem budú ceny murovaných domov vyššie o 5 až 10 %, takže reči o vyššej cene montovaných domov sú úplne mimo reality. Okrem toho netreba zabúdať na fakt, že o výške investície rozhodujete iba vy a vyberáte si takú ponuku, ktorá vyhovuje vám.

Tip: Viete ako si vybrať správny projekt ?

V montovanom dome je všetko počuť

Odmietavý postoj k drevostavbám živí aj mýtus o zlých zvukovo-izolačných vlastnostiach montovaného domu. Tu treba na rovinu povedať, že takýto problém by mohol síce reálne nastať, ale iba pri zlom technologickom postupe.

Ak však bude konštrukcia stropu pri poschodových montovaných domoch dostatočne pevná, odpružená a budú v nej zakomponované akustické materiály pohlcujúce zvuk, tak nemôže byť o rôznych divných zvukoch pri chôdzi ani reči. To isté platí aj o priečkach montovaného domu. Ak sú v nich použité kvalitné akustické materiály pohlcujúce alebo odrážajúcu zvuk (na báze minerálnych alebo sklenených vlákien), zvukovo-izolačné vlastnosti priečok budú porovnateľné s murovanými.

Montovaný dom je pri požiari menej bezpečný

Ide o pravdivé tvrdenie alebo iba o jeden z ďalších mýtov? Samozrejme, že druhá možnosť je správna. Hneď vám povieme aj prečo. Na Slovensku máme jedny z najprísnejších požiarnych noriem v Európe vôbec. No a týmto požiarnym normám musia vyhovovať montované domy, rovnako ako murované stavby. Žiadne ústupky, žiadne rozdiely. Riziko požiaru v drevostavbe je navyše rovnaké ako pri inej stavbe.

O patričnej požiarnej odolnosti drevostavieb a ich bezpečnosti však najlepšie vypovedá zmena legislatívy, podľa ktorej sa od júla 2017 môžu na Slovensku stavať 5-podlažné drevostavby. V praxi to znamená 12 metrovú výškovú úroveň podlahy posledného nadzemného podlažia. Samozrejme za predpokladu, že budú postavené z konštrukčných prvkov s chráneným drevom a nehorľavou, proti vysokým teplotám odolnou výplňou všetkých dutín (minerálnou vlnou).

Kým nedošlo k úprave normy STN 92 0201-2, ktorá pojednáva o požiarnej bezpečnosti stavieb, bolo u nás možné stavať iba drevostavby s dvomi alebo maximálne tromi nadzemnými podlažiami. Čo teda z toho všetkého vyplýva? Nuž predovšetkým to, že ak by bezpečnosť majiteľov montovaných drevostavieb nebola pri požiari na požadovanej úrovni, nikdy by nedošlo k zmene legislatívy. Mýtus o minimálnej bezpečnosti  drevostavieb pri požiari je teda mimo hry.